Mer om Linn

Linn Skjørestad Vervik

Jeg gikk læretiden min i Modern Design ved avdelingen på Amfi Vågen. Svennebrevet tok jeg i 2010. Jeg jobber enda som frisør på denne avdelingen samtidig som jeg underviser ved Frisørinstituttet.

Høsten 2012 begynte jeg å undervise ved Frisørinstituttet. Det å få begynne å undervise er givende og lærerikt. Jeg elsker å få lære fra meg til andre. Jeg synes at faget og det å ha forståelse for faget er spennende. Faget gir så mye mer når du har forståelse for hva du holder på med.  Til daglig jobber vi med mennesker, og fortsatt får jeg jobbe med mennesker. Bare det er på en annen måte.

Jeg underviser teoretisk i stil og form, hår og hodebunn og pigg og skjegg. I tillegg underviser jeg i praksis, og kan undervise i det meste som omhandler faget. Det å se at elevene mestrer og får forståelse for det jeg underviser i, er en fantastisk opplevelse.

Det å jobbe som frisør, og kunne gi kundene den gode følelsen, og få den gode følelsen selv gir meg mye i faget. Det å få kundene til å bli den beste utgaven av seg selv. Samtidig som jeg får jobbe kreativt og allsidig er utrolig flott. Det er ikke alle fag eller yrker en får jobbe så nær mennesker. Det å få bruke hode ved å tenke fag når en får utfordrende prosjekter som skal løses, og at en får utfordre seg selv faglig og personlig.

En god dag på skolen er når en opplever at elevene mester og får forståelse for det de holder på med. Det er heller ingen god dag om en ikke har det kjekt sammen med elevene. Det er viktig med positivt påfyll hver dag.

De andre lærerne