Frisør F-I Sandnes

Frisør

Om Studiet

5 måneders varighet, noe som gir rett til fradrag i læretiden.Vi følger VG2 læreplanen for frisørfaget med unntak fra felles programfag. Studiet dekker timetallet i VG2 frisørfaget. Studiet ender med 3 skriftlige og 1 praktisk eksamen. Etter endt studie har du tilstrekkelig faglig bakgrunn til å søke læreplass i en frisørsalong.

Læreplan VG2:

Studiet har oppstart to ganger i året. Vårsemesteret uke 3 og Høstsemesteret uke 33

Høyt Kvalifiserte lærere som og jobber i salong til daglig vil ta seg av undervisningen.

Opptakskrav

Det er ikke krav om forkunnskaper til studiet.
Søknader blir behandlet fortløpende.

Studieavgift

Studieavgift 77.000,- Eksamensavgiften, og skolemateriell er inkludert i studieavgiften.
Registreringsgebyr 3000,-
Studiet er godkjent for lån/stipend i Statens Lånekasse. lanekassen.no

Nyttig å vite

Full fagutdannelse tar normalt fire år.

Det er også mulig å gå opp til svenneprøven uten offentlig videregående skole. Har du lærlingkontrakt med en frisørsalong/opplæringskontor, kan teorien tas på en videregående skole som lærling.

Fag som du må ha for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat.
Avsluttende på VG1 nivå: Matte og Natur
Avsluttende på VG2 nivå: Norsk, engelsk og samfunnsfag
Har du fullført og bestått skole på VG1 eller VG2 nivå så har du alle fagene.

Semesteret starter i uke 3 og uke 33

Frisør F-I Sandnes